styrelser myndigheder kommuner fonde podcast produktion

Sådan bruger danske myndigheder podcast på en smart måde

Der findes talrige eksempler på, at danske myndigheder benytter sig af podcast som kommunikationskanal. Styrelser, ministerier, kommuner og andre offentlige myndigheder bruger podcasts primært til uddannelsesmæssige formål.

Det giver god mening, at danske myndigheder udgiver podcasts.

Der er nemlig masser af muligheder for at anvende podcasts til at formidle meget af den information, myndigheder er ansvarlige for at få ud til de rette mennesker.

Jeg har som journalist og podcastproducent stået i spidsen for en række podcasts til myndigheder, og dem kan du læse om herunder.

Podcast til undervisningsforløb i udskolingen

I 2020 var det 75 år siden, at Danmark blev befriet fra fem års besættelse. I den forbindelse stillede Styrelsen for Undervisning og Kvalitet en podcastserie til rådighed for folkeskolelærere.

Det blev til en serie på 12 episoder om tiden før, under og efter befrielsen.

Podcasten blev vel modtaget og er blevet anvendt i mange temauger om 2. Verdenskrigs betydning for udviklingen af samfundet.

Jeg udviklede og producerede sammen med en kollega podcasten Befrielsen, som jeg også er vært på.

Hør den her

“I en serie på 3 episoder giver EVA danske naturfagslærere en indføring i at anvende undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning i deres undervisning.”

Podcast til opkvalificering af naturfagslærere

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er blandt andet bannerfører for at inspirere lærere og pædagoger.

De har ad flere omgange anvendt podcast som kanal til at udgive faglig inspiration til helt specifikke målgrupper.

Jeg har arbejdet sammen med EVA flere gange, blandt andet i en podcast om udvikling af naturfagsundervisningen på mellemtrinnet, altså til elever i 4.-6. klasse.

I en serie på 3 episoder giver EVA danske naturfagslærere en indføring i at anvende undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning i deres undervisning.

Hør podcasten her

Podcast om innovation i den offentlige sektor

Center for Offentlig Innovation har gennem flere år produceret podcasts om netop innovation i den offentlige sektor.

Jeg hjalp dem i gang ved at udvikle, producere og beværte en podcast om nogle af de mest innovative projekter i den offentlige sektor.

I podcasten Innovatører kommer lytteren med ud og oplever de prisindstillede projekter gennem reportage og interview med de involverede parter.

Hør podcasten her